INMNPPIS Information Systems Design

School of Business Administration in Karvina
Summer 2020
Extent and Intensity
2/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. (lecturer)
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. (lecturer)
RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. (seminar tutor)
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Department of Informatics and Mathematics - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Timetable
Thu 8:55–10:30 D036
 • Timetable of Seminar Groups:
INMNPPIS/01: Thu 10:35–11:20 D036, Z. Franěk, P. Suchánek, R. Šperka
Prerequisites
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
None
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 10 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/10, only registered: 0/10
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to explain and exercise the principles of information systems design and implementation including main principles of team project management.
Syllabus
 • 1. System, information system, information technologies, IS types.
  2. Project management, IT project specifics, Team management within IS design.
  3. Feasibility study.
  4. IS project planning, implementation, evaluation. Selection of IS supplier. IS project types.
  5. Target concept of designed system, desing methodologies, structured and object oriented design methods.
  6. Implementation stage.
  7. Economic and user-view evaluation of IS projects.
  8. ICT tools -MS Project.
  9. ICT tools - Gannt.
  10. Modeling in IS projects.
  11. REA method and its use in IS projects.
  12. CASE tool in IS design.
  13. Case studies.
Literature
  required literature
 • VYMĚTAL, D. Informační systémy v podnicích. Teorie a praxe projektování. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3046-2. info
 • HRUBÝ, P.,HUČKA, M.,HUŇKA, FR., KAŠÍK, J., VYMĚTAL, D. Víceúrovňové modelování podnikových procesů (Systém REA). Charakteristika a katalog modelů. Ostrava : VŠB, 2008. ISBN 978-80-248-1872-6. info
 • SVOZILOVÁ,A. Projektový management. Praha ,Grada Publishig, 2006. ISBN 80-247-1501-5. info
 • Dunn, C., L., Cherrington, J., O., Hollander, A., S. Enterprise Information Systems a pattern based approach (3rd edition). New York: Mc Graw-Hill, 2005. ISBN 0-07-111120-4. info
 • Gareis, R. Happy Projects! Vienna: MANZ Verlag, 2005. ISBN 3-214-08268-X. info
 • KUBÍK, A. Inteligentní agenty. Tvorba aplikačního software na bázi multiagentových systémů. Brno: Computer press, 2004. ISBN 80-251-0323-4. info
 • FOTR, J. Podnikatelský plán a investiční rozhodování. Grada Publishing, 1995. ISBN 80-85623-20-X. info
 • VLČEK, J. Inženýrská informatika. ČVUT Praha, 1994. ISBN 80-01-01071-6. info
 • MOOS, P. Informační technologie. ČVUT Praha, 1993. ISBN 80-01-01048-1. info
 • HABR, J., VEPŘEK, J. Systémová analýza a syntéza. Praha, SNTL, 1986. info
  recommended literature
 • časopisy odborné. info
 • Laguna, M., Marklund., J. Business process Modeling, Simulation and Design. Upper Saddle River. NJ: Pearson education, 2005. ISBN 0-13-091519-X. info
 • JÍLKOVÁ, H. Strukturované a objektové přístupy - srovnání. Sborník referátů DATASEM, Brno, 1994. info
 • CHLAPEK, D., ŘEPA, V. Strukturované metody vývoje IS. Sborník referátů DATASEM, Brno, 1994. info
 • GREGOR, J., HOLEYŠOVSKÝ, J. Týmové řešení projektů. Sborník referátů DATASEM, Brno, 1994. info
 • SPRAGUE, R. H., WATSON, H. J. Decision Support Systems. Prentice-Hall, USA, 1993. ISBN 0-13-396268-7. info
 • CHLAPEK, D. Přístupy k datovému modelování podporované CASE prostředky. Sborník referátů DATASEM, Brno, 1993. info
 • HUTTEMANN, M. The Construction of Object - Oriented Information Systems. . Sborník referátů DATASEM, Brno, 1993. info
 • KARLACH, P. Vývoj aplikací pro grafická uživatelská rozhraní. Sborník referátů DATASEM, Brno, 1993. info
 • HAUSMANN, O. Vztah objektových a strukturovaných metod tvorby aplikačních systémů, použití CASE/4/0 a objektiF. Sborník referátů DATASEM, Brno, 1993. info
Teaching methods
One-to-One tutorial
Skills demonstration
Seminar classes
Assessment methods
Grade
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information
attendance in seminars 70 %, seminar paper, final combined exam
ActivityDifficulty [h]
Ostatní studijní zátěž40
Přednáška26
Seminář13
Zkouška40
Summary119
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2020/INMNPPIS