PEMBPEMA E-marketing

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2016
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Michal Stoklasa, Ph.D. (přednášející)
Ing. Michal Stoklasa, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Michal Stoklasa, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy v oblasti E-marketingu s důrazem na nové přístupy marketingu, které se objevují s rozvojem technologií, představit procesy a metody, které praktici v současném rychle se měnícím prostředí digitálních technologií využívají a poukázat nejen účinnost těchto aktivit, ale také na jejich důležitost jako komplementární součást tradičních marketingových nástrojů.
Osnova
 • Struktura předmětu:
  1. Úvod do E-marketingu, vymezení základních pojmů
  2. Vývoj a současný stav forem a prostředků marketingu v interaktivním prostředí.
  3. Cenové strategie a taktiky v rámci E-marketingu
  4. Vytváření produktových ekosystémů
  5. Vybrané online nástroje marketingové komunikace
  6. Proces akvizice zákazníka na internetu
  7. Mobilní marketing
  8. Prezentace firmy pomocí webové stránky
  9. Sociální média a zapojení online zákazníka
  10. Vytvoření a správa firemního profilu na sociální síti
  11. Analýza zákazníka a marketingový výzkum na internetu
  12. Řízení vztahů se zákazníky online
  13. Komplexní tvorba online marketingových kampaní
Literatura
  povinná literatura
 • JANOUCH, V. Internetový marketing: Přilákejte zákazníky a maximalizujte zisk. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4311-7. info
 • CHAFFEY, D. a P. R. SMITH. . Emarketing exellence: Planing and optimizing your digital marketing. Abingdon: Routledge, 2013. ISBN 978-0-415-53335-5. info
 • STOKES, R. eMarketing: The essential guide to online marketing. Quirk eMarketing. 2013. ISBN 978-0-620-56515-8. info
  doporučená literatura
 • Kolektiv autorů. Online marketing: Současné trendy očima předních expertů. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4155-7. info
 • SUCHÁNEK, P. E-commerce - Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Praha, 2012. ISBN 978-80-86929-84-2. info
 • FOX, V. Marketing ve věku společnosti Google: Využijte ve svém byznysu plný potenciál on-line vyhledávání. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3357-6. info
 • . JANOUCH, V. Internetový marketing: Prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno, 2010. ISBN 978-80-251-2795-. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Známkou
Písemná zkouška
Informace učitele
Vypracování a obhajoba seminární práce o aplikaci moderních metod e-marketingu ve fungování konkrétní firmy. 50% účast na seminářích.
Vypracování seminární práce o aplikaci moderních metod e-marketingu ve fungování konkrétní firmy. Kontrola seminární práce před zkouškou vyučujícím. Písemná zkouška pro ověření znalostí z celého rozsahu předmětu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.