PEMBPEMA E-marketing

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2019
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Martin Klepek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Michal Stoklasa, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Martin Klepek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Michal Stoklasa, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Michal Stoklasa, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Rozvrh
St 9:45–11:20 B308
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PEMBPEMA/01: St 11:25–12:10 B308, M. Klepek, M. Stoklasa
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ROCNIK ( 3 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 36 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/36, pouze zareg.: 0/36
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy v oblasti E-marketingu s důrazem na nové přístupy marketingu, které se objevují s rozvojem technologií, představit procesy a metody, které praktici v současném rychle se měnícím prostředí digitálních technologií využívají a poukázat nejen účinnost těchto aktivit, ale také na jejich důležitost jako komplementární součást tradičních marketingových nástrojů.
Osnova
 • Struktura předmětu:
  1. Úvod do E-marketingu, vymezení základních pojmů
  2. Vývoj a současný stav forem a prostředků marketingu v interaktivním prostředí.
  3. Cenové strategie a taktiky v rámci E-marketingu
  4. Vytváření produktových ekosystémů
  5. Vybrané online nástroje marketingové komunikace
  6. Proces akvizice zákazníka na internetu
  7. Mobilní marketing
  8. Prezentace firmy pomocí webové stránky
  9. Sociální média a zapojení online zákazníka
  10. Vytvoření a správa firemního profilu na sociální síti
  11. Analýza zákazníka a marketingový výzkum na internetu
  12. Řízení vztahů se zákazníky online
  13. Komplexní tvorba online marketingových kampaní
Literatura
  povinná literatura
 • JANOUCH, V. Internetový marketing: Přilákejte zákazníky a maximalizujte zisk. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4311-7. info
 • CHAFFEY, D. a P. R. SMITH. . Emarketing exellence: Planing and optimizing your digital marketing. Abingdon: Routledge, 2013. ISBN 978-0-415-53335-5. info
 • STOKES, R. eMarketing: The essential guide to online marketing. Quirk eMarketing. 2013. ISBN 978-0-620-56515-8. info
  doporučená literatura
 • Kolektiv autorů. Online marketing: Současné trendy očima předních expertů. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4155-7. info
 • SUCHÁNEK, P. E-commerce - Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Praha, 2012. ISBN 978-80-86929-84-2. info
 • FOX, V. Marketing ve věku společnosti Google: Využijte ve svém byznysu plný potenciál on-line vyhledávání. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3357-6. info
 • . JANOUCH, V. Internetový marketing: Prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno, 2010. ISBN 978-80-251-2795-. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Známkou
Písemná zkouška
Informace učitele
Vypracování a obhajoba seminární práce o aplikaci moderních metod e-marketingu ve fungování konkrétní firmy. 50% účast na seminářích.
Vypracování seminární práce o aplikaci moderních metod e-marketingu ve fungování konkrétní firmy. Kontrola seminární práce před zkouškou vyučujícím. Písemná zkouška pro ověření znalostí z celého rozsahu předmětu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.