FIUBKPOJ Insurance

School of Business Administration in Karvina
Winter 2019
Extent and Intensity
16/0/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Lenka Přečková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Lenka Přečková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Lenka Přečková, Ph.D.
Department of Finance and Accounting - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Prerequisites
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
None
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Subject Insurance provides students basic knowledge of the area of insurance and commercial insurance in the Czech Republic. Students familiarize with basic terms and valid legislation for this area. Subject explains the term of insurance risk from the view of insurer and policy applicant. Orientation in insurance products and application of knowledge in making insurance program of firm are emphasized.
Syllabus
 • 1. Insurance market
  2. Legislation in insurance
  3. Risk management and insurance risk
  4. Business risk of commercial insurer
  5. Internal stabilizers of insurance
  6. State regulation of insurance
  7. Structuring of insurance and forms of insurance
  8. Calculation of premium
  9. Life insurance
  10. Non-life insurance
  11. Property insurance in non-life insurance
  12.Third party liability insurance in non-life insurance
  13. Business insurance
Literature
  required literature
 • REJDA, G.E., McNAMARA M. Principle of risk management and insurance. Prentice Hall, 2011. ISBN 978-0136117025. info
 • DUCHÁČKOVÁ, E., DAŇHEL, J. Teorie pojistných trhů. Praha: Professional Publishing, 2010. ISBN 978-80-7431-015-7. info
 • ALBERTINI, L., BARRIEU, P. The Handbook of Insurance-Linked Securities. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd,, 2009. ISBN 978-0-470-74383-6. info
 • MAJTÁNOVÁ, A., DAŇHEL, J., DUCHÁČKOVÁ, E., KAFKOVÁ, E. Pojišťovnictví - Teorie a praxe. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-19-1. info
 • HORA, J., ŠULCOVÁ, J., ZUZAŇÁK, A. Příručka pro zprostředkovatele pojištění. Praha : Linde Praha, 2004. ISBN 80-7201-488-9. info
 • HARRINGTON, S. E., NIEHAUS, G. R. Risk management and Insurance. Irwin/Mc Graw-Hill, 2003. ISBN 978-0072339703. info
 • ČEJKOVÁ, V. Pojistný trh. Praha: GRADA Publishing, 2002. ISBN 80-247-0137-5. info
 • GLEASON, T. Risk: the new management imperative in finance. Bloomberg Press, 2000. ISBN 1-57660-074-2. info
  recommended literature
 • JANATA, J. Pojištění a management rizik v makléřském obchodě. Praha : Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-86946-66-5. info
 • TICHÝ, M. Ovládání rizika. Analýza a management. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-415-5. info
 • SMEJKAL V., RAJS, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Praha : Grada, 2006, 2006. ISBN 80-247-1667-4. info
 • DUCHÁČKOVÁ, E. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2003. ISBN 80-86119-67-X. info
 • CIPRA, T. Pojistná matematika v praxi. Praha: EKOPRESS, 1999. ISBN 80-86119-17-3. info
Teaching methods
Skills demonstration
Seminar classes
Assessment methods
Written exam
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 16 HOD/SEM.
Teacher's information
ActivityDifficulty [h]
Ostatní studijní zátěž95
Přednáška26
Seminář13
Zkouška40
Summary174
The course is also listed under the following terms Winter 2018, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2019, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2019/FIUBKPOJ