INMBKINF Informatics

School of Business Administration in Karvina
Winter 2021
Extent and Intensity
16/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Josef Botlík (lecturer)
Ing. Radim Dolák, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Milena Janáková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Department of Informatics and Mathematics - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Timetable of Seminar Groups
INMBKINF/01: Fri 15. 10. 8:55–10:30 B307, Fri 12. 11. 8:55–10:30 B307, Fri 10. 12. 8:55–10:30 B307, J. Botlík
INMBKINF/02: Fri 15. 10. 10:35–12:10 B307, Fri 12. 11. 10:35–12:10 B307, Fri 10. 12. 10:35–12:10 B307, J. Botlík
INMBKINF/03: Fri 15. 10. 10:35–12:10 B101, Fri 12. 11. 10:35–12:10 B101, Fri 10. 12. 10:35–12:10 B101, M. Janáková
INMBKINF/05: Fri 15. 10. 8:55–10:30 B208, Fri 12. 11. 8:55–10:30 B208, Fri 10. 12. 8:55–10:30 B208, R. Dolák
INMBKINF/06: Fri 15. 10. 10:35–12:10 B208, Fri 12. 11. 10:35–12:10 B208, Fri 10. 12. 10:35–12:10 B208, R. Dolák
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 230 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 55/230, only registered: 0/230
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do kancelářského software, seznámení s produkty MS Office
  Základní produkty balíku MS Office, přehled verzí, typy a formát vytvářených souborů, kompatibilita. Dokument, sešit, prezentace, databáze. Pracovní plocha, pás karet, karty, ikony, skupiny voleb, rozevírací menu, dialogová okna.
  Základní objekty při práci s textem a jejich vlastnosti, znak, slovo, řádek, odstavec, oddíl, stránka, dokument, obrázky,
  2. Práce s textem, MS Word
  Textový editor MS Office Word - možnosti využití. Text, odstavce, styly, číslování, oddíly, editační a korekturní nástroje, tabulky, výpočty, grafické objekty (obrázky, grafy), reference. Sledování změn, slučování dokumentů, hromadná korespondence. Příprava tiskových výstupů. Automatizace práce s dokumentem. Záznam makra.
  3. Firemní prezentace, MS Office
  Powerpoint, prezentace, snímek, rozložení snímku, vlastnosti objektů, animace, přechody snímků, zásady práce s grafikou, nastavení parametrů animace.
  4. Zpracování dat I, MS Excel
  Tabulkový procesor MS Excel - možnosti využití. Práce se sešity, práce s listy, práce s oblastmi. Import a export dat, seznamy, tabulky, výpočty. Filtrování, třízení, souhrny, kontingenční tabulka, citlivostní analýza, grafy. Automatizace, záznam makra.
  5. Zpracování dat II, MS Access
  Databáze MS Access - možnosti využití. Tabulky, relace, klíče, indexy, dotazy, parametrické dotazy, akční dotazy, formuláře, sestavy, makra, moduly.
  6. Efektivní práce s dokumenty, spolupráce v reálném čase, Office Online, Cloudy
  Tvorba dokumentů, sdílení a spolupráce dislokovaných uživatelů prostřednictvím prohlížeče, Office Online, propojení dokumentů, práce v týmu, Office 365, Cloudová úložiště.
  7. Alternativní produkty, trendy v segmentu kancelářského software
  LibreOffice, základní moduly, Writer, Calc, Impress, Base. Apache OpenOffice, WPS Office Suite Free 2016. Google Dokumenty.
Literature
  required literature
 • ŽITNIAK, J. Microsoft Office 2016 Podrobná uživatelská příručka. Praha: Computer Press, 2017. ISBN 9788025148914. info
 • PECINOVSKÝ, J. a R. PECINOVSKÝ. Office 2016, průvodce uživatele. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. ISBN 978-80-247-5691-2. info
  recommended literature
 • KLATOVSKÝ, K. Excel 2016 nejen pro školy. Praha: Computer Media, 2016. ISBN 978-80-7402-250-0. info
 • LAURENČÍK, M. Excel 2016 práce s databázemi a kontingenčními tabulkami. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. ISBN 978-80-271-0477-2. info
 • KLATOVSKÝ, K. PowerPoint 2016 nejen pro školy. Praha: Computer Media, 2016. ISBN 978-80-7402-251-7. info
 • PECINOVSKÝ, J. a R. PECINOVSKÝ. Windows 10 - Snadno a Rychle. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. ISBN 978-80-247-5771-1. info
 • KLATOVSKÝ, K. Word 2016 nejen pro školy. Praha: Computer Media, 2016. ISBN 978-80-7402-249-4. info
 • OTT, V. LibreOffice Writer - Praktický průvodce. Praha: CZ.NIC, 2014. ISBN 978-80-904248-9-0. info
 • KALUŽA, J. a L. KALUŽOVÁ. Informatika. Praha: Ekopress, 2012. ISBN 9788086929835. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 16 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2021/INMBKINF