PEMBPEMA E-marketing

School of Business Administration in Karvina
Winter 2021
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Ing. Martin Klepek, Ph.D. (lecturer)
Ing. Michal Stoklasa, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Martin Klepek, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Michal Stoklasa, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Radka Bauerová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. Michal Stoklasa, Ph.D.
Department of Business Economics and Management – School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Timetable
Wed 13:05–14:40 MS
 • Timetable of Seminar Groups:
PEMBPEMA/01: Thu 11:25–12:10 B307, R. Bauerová
PEMBPEMA/02: Thu 10:35–11:20 B307, R. Bauerová
PEMBPEMA/03: Thu 9:45–10:30 B307, R. Bauerová
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ROCNIK ( 3 )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 77 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 1/77, only registered: 0/77
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy v oblasti E-marketingu s důrazem na nové přístupy marketingu, které se objevují s rozvojem technologií, představit procesy a metody, které praktici v současném rychle se měnícím prostředí digitálních technologií využívají a poukázat nejen účinnost těchto aktivit, ale také na jejich důležitost jako komplementární součást tradičních marketingových nástrojů.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do E-marketingu - vymezení základních pojmů, jako je marketing digitální, online marketing, výkonový marketing. Vývoj a současný stav forem a prostředků marketingu v interaktivním prostředí, charakteristika jednotlivých online nástrojů.
  2. Produkt a cena v online prostředí - vytváření produktových ekosystémů, vývoj produktů, tvorba nových segmentů, budování loajality, digitalizace produktů. Cenové strategie a taktiky v rámci E-marketingu, změna vnímání ceny v online prostředí, dynamická cenotvorba, srovnávače cen, e-aukce, e-shopy, platební systémy.
  3. Vybrané online nástroje marketingové komunikace - bannerová a pop-up reklama, newsletter, koncept metrik KPI, CTR, CPC a CPM. Mobilní marketing, SMS, MMS, mobilní aplikace, QR kódy, geomarketing, Bluetooth, Foursquare. E-mailing, tvorba databáze klientů, tvorba personalizovaných e-mailů, právní regulace, distribuce e-mailů.
  4. Prezentace firmy pomocí sociálních médií a webové stránky - sociální média a zapojení online zákazníka, základní členění sociálních médií, chování spotřebitelů v komunitách, sdílení a online WOM. Vytvoření a správa firemního profilu na sociální síti, metriky, klíčové ukazatele, interakce a práce s publikem. Prezentace firmy pomocí webové stránky, UX design, analýzy návštěvnosti, leady, microsite, blog, e-katalog.
  5. Zákaznická data - analýza zákazníka a marketingový výzkum na internetu, techniky online sběru dat, big data, monitoring sociálních sítí, eyetracking. Řízení vztahů se zákazníky online, budování databáze, cloudové řešení CRM systému, profilování, personalizace.
  6. Komplexní tvorba online marketingových kampaní - proces akvizice zákazníka na internetu, model dosahování konverze, SEO, PPC kampaně, remarketing, affiliate marketing. Příprava, realizace a vyhodnocení online kampaní, spolupráce s agenturami, integrace s ostatními nástroji marketingové komunikace. Příklady z praxe. Multi-channel vs. omni-channel marketing.
Literature
  required literature
 • LOSEKOOT, Michelle and VYHNÁNKOVÁ ELIŠKA. Jak na sítě: ovládněte čtyři principy úspěchu na sociálních sítích. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2019. ISBN 978-80-7555-084-2. info
 • STOKLASA, Michal. E-marketing: Distanční studijní opora. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2016. ISBN 978-80-7510-208-9. info
  recommended literature
 • SEMERÁDOVÁ, Tereza and WEINLICH PETR. Marketing na Facebooku a Instagramu: využijte naplno organický dosah i sponzorované příspěvky. Brno: Computer Press, 2019. ISBN 978-80-251-4959-1. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášení
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Samostudium studentů
Assessment methods (in Czech)
Požadavky na studenta: docházka na semináře (min. 50 % účast).
Hodnotící metody: úkoly na seminářích (20 % hodnocení), zpracování seminární práce o aplikaci moderních metod e-marketingu ve fungování konkrétní firmy (20 % hodnocení), závěrečná písemná zkouška (60 % hodnocení).
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2021/PEMBPEMA