PEMBPTAP3 Team Academy® principy III

School of Business Administration in Karvina
Winter 2023
Extent and Intensity
0/3/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Jana Šimáková, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Dalibor Šimek, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.
Department of Business Economics and Management – School of Business Administration in Karvina
Timetable of Seminar Groups
PEMBPTAP3/01: Mon 13:05–16:15 D004, J. Šimáková, D. Šimek
PEMBPTAP3/02: Thu 8:55–12:10 D004, J. Šimáková, D. Šimek
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1. Procesy Rocket Modelu – leadership procesy
 • Proces tvorby vedoucích myšlenek (vedení prostřednictví myšlenek) – tvorba sdílené vize, mise, hodnot. Organizace tzv. TA® „Rocket Days“ a „Days of Joy“. Proces přátelského leadershipu – tvorba podporujících orgánů v rámci týmových společností, týmová atmosféra, systematický rozvoj leadershipu.
 • 2. Kompetenční rámec TA®
 • Dovednosti a postoje týmového leadera – řízení sebe sama, řízení projektu, tvorba a vedení týmu, plánování a organizování, řízení koučováním koučováním, strategické myšlení a konání, manažerská odvaha dělat rozhodnutí a orientace na cíl.
 • 3. Kmenové vůdcovství
 • Rámec pěti kulturních stupňů. Diagnostika kmenu/týmu a zařazení do kulturního stupně. Způsoby posouvání kmenové kultury do vyšších stupňů. Znaky kmenového leadra. Jazyk a způsoby komunikace v jednotlivých kulturních stupních.
 • 4. Vedení sloužením (servant leadership)
 • Účel, cíl a základy vedení sloužením. Principy sloužení. Podpora členů týmu a práce na jejich rozvoji. Vysoce důvěryhodné vztahy a jejich budování. Vedení příkladem. Úloha psychologického bezpečí a kruh bezpečí.
 • 6. Koučování
 • Predispozice kouče. Koučovací spektrum, push a pull taktiky. Umění pokládání otázek. Grow model. Práce s potenciálem a překážkami. Všímavost při koučování. Koučing vs. mentoring.
 • 6. Sdílená vize
 • Sdílení osobní vize, naslouchání a pochopení vizí cizích, proces sjednocení a hledání průniků, vznik sdílené vize. Sdílené hodnoty a jednání v souladu s nimi. Vizualizace sdílené vize. Dialog a překonávání defenzivních postojů.
 • 7. Týmové učení
 • Důvody a okolnosti pro využití diskuze a dialogu. Defenzivní rutiny, jejich uvědomování a překonávání. Kognitivní zkreslení. Facilitace a vedení různých typů schůzek. Autoritářský přístup vs. autonomní přístup.
Literature
  required literature
 • MAXWELL, J. C., 2015. Správný postoj 101: co potřebuje každý znát. Hodkovičky: Pragma. ISBN 978-80-7349-465-0.
 • LOGAN, D., J., KING a H., FISCHER-WRIGHT, 2019. Zrození kmenového vůdce: jak z úspěšných skupin vznikají skvělé organizace. Vydání druhé. Praha: Synergie. ISBN 978-80-7370-532-9.
 • MAXWELL, J. C., 2011. 21 nevyvratitelných zákonů leadershipu: následujete je a lidé vás budou následovat. Praha: Kontakt.cz, s.r.o. vydavatelství Postilla. ISBN 978-80-86442-55-6.
 • SINEK, S., 2017. Leaders eat last. Anglie: Londýn: Penguin Books. ISBN 978-1543614626.
 • BLANCHARD, K., a R., BROADWELL, 2018. Servant Leadership In Action: How You Can Achieve Great Relationships And Results. Londýn: Berrett-Koehler Publishers. ISBN 978-1523093960.
 • CHOPRA, D., 2014. Spirituální leadership: osvícené vedení v praxi. Praha: Beta. ISBN 978-80-7306-617-8.
  recommended literature
 • MASLOW, A. H., D. C. STEPHENS a G. HEIL, 1998. Maslow on management. New York: John Wiley. ISBN 04-712-4780-4.
 • OWEN, J., 2008. Management svlečený donaha: co vás v žádné škole nenaučí. Praha: Ekopress. ISBN 978-80-86929-39-2.
 • HEIDER, J., 1997. Tao vůdce: strategie úspěšného vůdce pro novou epochu. Bratislava: CAD Press. Světové duchovní proudy. ISBN 80-853-4973-6.
 • HRUBČO, M., 2011. Zodpovedné líderstvo. Bratislava: Cathedra. ISBN 9788089495078.
 • DRUCKER, P. F., 2016. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. 2. vyd. Praha: Management Press. Knihovna světového managementu. ISBN 978-80-7261-397-7.
 • NAIR, K., 1996. A Higher Standard of Leadership: Lessons from the Life of Gandhi. Oakland: Berrett-Koehler Publishers; Illustrated edition. ISBN 978-1576750117.
 • DOWNEY, M., 2014. Effective modern coaching. Londýn: LID Publishing. ISBN 190779476X
Assessment methods (in Czech)
požadavky na studenta: semestrální práce (zpracování rešerše na vybrané téma), zpracování podnikatelského portfolia (nejčastěji obsahující zprávu z podnikatelské praxe v týmové společnosti, projektovou dokumentaci nebo případové studie) hodnotící metody: semestrální práce (20 % hodnocení), zpracování podnikatelského portfolia (20 % hodnocení), ústní obhajoba podnikatelského portfolia (60 % hodnocení)
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2023/PEMBPTAP3