FIUBKFIT Financial Markets

School of Business Administration in Karvina
Winter 2022
Extent and Intensity
16/0/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Tomáš Heryán, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Tomáš Heryán, Ph.D.
Department of Finance and Accounting - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Timetable
Sat 1. 10. 9:45–11:20 A211, Sat 5. 11. 9:45–11:20 A211, Sat 3. 12. 9:45–11:20 A211
Prerequisites
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
None
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 75 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 44/75, only registered: 0/75
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course introduces students to the basics of financial markets not only in the Czech Republic, the types of financial instruments traded on the spot, secondary, stock, and OTC markets. Emphasis is placed on clarifying approaches to measuring financial assets, risk analysis, and the basics of portfolio theory. Also, students are introduced to the basics of econometric software EViews through dealing with the issue of stationarity, correlation analysis, long-term and short-term causality, as well as regression analysis.
Learning outcomes
Seminar paper focused on the analysis of time series with stock market data.
Syllabus (in Czech)
 • [1] Finanční trh: Podstata fungování finančního trhu včetně stručného představení jeho kanálů, trhu bankovního a trhu s cennými papíry. Alokační, operační efektivnost. Alokace úspor domácnostmi. Informační asymetrie, provázanost obou kanálů prostřednictvím sekuritizace. Návaznost na problematiku globální finanční krize a dluhové krize v eurozóně. [2] Peněžní trh: Instrumenty peněžního trhu. Rozlišení emitentů krátkodobých cenných papírů. Praktický význam úrokových sazeb peněžního trhu pro ekonomiku. Deficitní financování a zásadní rozdíly oproti majetkovým cenným papírům z hlediska práv investorů. [3] Kapitálové trhy Trh dluhopisový. Základní členění dluhopisů a rozhodování firmy před samotnou emisí. Základní výpočty pro duraci a konvexitu. Akciový trh, akciová emise. Fundamentální, technická a psychologická analýza. Odlišnosti emise akcií a dluhopisů z hlediska finančního managementu společnosti a základních účetních výkazů. [4] Finanční deriváty Vybraná rizika na finančních trzích. Spotové a forwardové operace. Fixní a podmíněné finanční deriváty. Přirozený hedging nebo hedging prostřednictvím finančních derivátů v případě exportní společnosti. Financial futures, Forwardy, Swapy a Opce. Dlouhá a krátká pozice v případě opčních kontraktů. Vybrané typy exotických finančních derivátů. [5] Komoditní trhy Význam komodit z hlediska investování a tvorby portfolia. Inflace a komoditní investice. Ochrana portfolia z hlediska volatility na finančních trzích. Představení vybraných druhů komodit. [6] Analýza časových řad Seznámení se s programem EViews a import reálných dat z MS Excel. Denní výnos na akcii. Volatilita ceny akcie. Stacionarita. Korelační analýza. Krátkodobá a dlouhodobá kauzalita. Tvorba regresního modelu a kontrola správnosti jeho výstupu.
Literature
  required literature
 • HERYÁN, T. Finanční trhy. OPF SU, Karviná, 2014. ISBN 978-80-7510-022-1. info
 • LAOPODIS, N. T. 2013. Understanding Investments: Theories and Strategies. Abingdon: Routledge, Tylor & Francis. ISBN 978-0-415-89162-2.
 • RADOVÁ, J., P. DVOŘÁK a J. MÁLEK, 2013. Finanční matematika pro každého. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-8721-3.
 • REJNUŠ, O., 2014. Finanční trhy. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3671-6.
 • VESELÁ, J., 2011. Investování na kapitálových trzích. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-647-9.
  recommended literature
 • CIPRA, T., 2014. Finanční ekonometrie. Praha: Ekopress. ISBN 978-80-86929-93-4.
 • HERYÁN, T. a P.G. TZEREMES, 2016. The bank lending channel of monetary policy in EU countries during the global financial crisis. Economic Modelling. ISSN 0264-9993.
 • HERYÁN, T. a J. ZIEGELBAUER, 2016. Volatility of yields of government bonds among GIIPS countries during the sovereign debt crisis in the euro area. Equilibrium 11(1), s. 61-74. ISSN 1689-765X. URL: https://www.researchgate.net/profile/Tomas_Heryan/contr
 • KOHOUT, P., 2011. Finance po krizi – Evropa na cestě do neznáma. 3. rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4019-5.
 • VESELÁ, J. a M. OLIVA, 2015. Technická analýza na akciových, měnových a komoditních trzích. Praha: Ekopress. ISBN 978-80-87865-22-4.
 • Časopisecké články z: Ekonom, Fondshop, Finance a úvěr a jiných periodik dle doporučení vedoucích seminářů. info
Teaching methods
Skills demonstration
Seminar papers
Assessment methods
Written exam
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 16 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2022, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/zima2022/FIUBKFIT