MU10134 Selected Topics in Mathematical Analysis I

Mathematical Institute in Opava
Winter 2016
Extent and Intensity
2/2/0. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. RNDr. Michaela Mlíchová, Ph.D. (lecturer)
Jan Tesarčík (seminar tutor)
Guaranteed by
RNDr. Petra Nábělková, Ph.D.
Mathematical Institute in Opava
Prerequisites (in Czech)
MU10130 Mathematical Analysis II
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět slouží k seznámení se základy diferenciálního počtu funkcí více proměnných s přihlédnutím ke skutečnosti, že skladba studentů vyžaduje zaměřit probíranou látku co nejvíce směrem k aplikacím.
Syllabus
 • Lectures:
  Functions of Several Variables
  Limit and Continuity
  Partial Derivatives
  Total Differential
  Taylor formula
  Partial Derivatives of Composed Functions
  Directional Derivatives
  Implicit Functions, Derivatives
  Maxima nad Minima for a Functions of Several Variables
  Constrained Maxima nad Minima
  Tutorials:
  Tutorials are focused on computation according to theme in lectures.
Literature
  required literature
 • P. Kreml, J. Vlček. Matematika II. VŠB TU-Ostrava. ISBN 978-80-248-1316-5. info
 • Z. Došlá, O. Došlý. Diferenciální počet funkcí více proměnných. Masarykova univerzita v Brně, Brno, 1994. ISBN 80-210-2052-0. info
 • J. Škrášek, Z. Tichý. Základy aplikované matematiky II. SNTL Praha, 1986. info
  not specified
 • M. Jůza. Vybrané partie z matematické analýzy. MÚ SU, Opava, 1997. info
 • J. Stewart. Calculus. California, 1983. info
 • V. Jarník. Diferenciální počet I. ČSAV, Praha, 1963. info
 • V. Jarník. Diferenciální počet II. ČSAV, Praha, 1963. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information
The credit obtaining is conditioned by active participation at the tutorials and by subtests fulfilment in the sum of 60%.
The course is also listed under the following terms Winter 1997, Winter 1998, Winter 1999, Winter 2000, Winter 2001, Winter 2002, Winter 2003, Winter 2004, Winter 2005, Winter 2006, Winter 2007, Winter 2008, Winter 2009, Winter 2010, Winter 2011, Winter 2012, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (Winter 2016, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/sumu/winter2016/MU10134