Obrázek kurzu

Kurz MOOC typu s názvem Svět fotografie je úvodem k vybraným partiím teorie fotografického obrazu jako vizuálního média. Jeho koncepce směřuje k teoretickému zobecnění postupů, které fotograf při své práci užívá vesměs neuvědoměle nebo intuitivně.

Cílem kurzu je, mimo jiné, také uvést zájemce o toto téma do světa fotografie tak, aby dovedl přistoupit k tvorbě se schopností cílevědomé a slovně definovatelné konstrukce, a totéž aby dokázal uplatnit i při analýze hotového díla, ať již svého nebo cizího. To pochopitelně předpokládá, že je schopen analyzované dílo žánrově zařadit a že si dovede poradit i v oblastech, ve kterých se žánry prolínají.

Logo fakulty
Rektorát

Svět fotografie

https://is.slu.cz/ekurzy/MOOC19SF Zkopírovat odkaz do schránky

5 lekcí
celkem 5 hodin
zdarma
Přihlásit se do e-kurzu
Pokud už e-kurz studujete, přihlaste se do IS SU.

Lektoři

MgA. Mgr. Ondřej Durczak, Ph.D.
ondrej.durczak@fpf.slu.cz

Osnova e-kurzu

 • Fotografické žánry a fotografická kompozice
 • Autorské fotografické projekty (1. část)
 • Autorské fotografické projekty (2. část)
 • Fotografie ve vědě v letech 1839–1939
 • Fotografická publikace

Více o e-kurzu

 • Literatura
   doporučená literatura
  • CÍSAŘ, Karel. Co je to fotografie? 1. vyd. Praha: Herrmann & synové, 2004. 365 s. ISBN 80-239-5169-6. Záznam NK ČR
  • WITTLICH, Filip. Fotografie - přímý svědek?!: fotografický obraz a jeho význam pro historické poznání. 1. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 203 s. ISBN 978-80-7422-157-6. Záznam NK ČR
  • JENÍČEK, Jiří. O fotografické kompozici. Praha: Orbis, 1960. 61 s. s. obr. příl. Malá knihovna fotografie. Záznam NK ČR
  • POSPĚCH, Tomáš. Česká fotografie 1938-2000 v recenzích, textech, dokumentech. Hranice: Dost, 2010. 375 s. ISBN 978-80-87407-01-1. Záznam NK ČR
  • POSPĚCH, Tomáš. Myslet fotografii: česká fotografie 1938-2000. Praha: Positif, 2014. 280 s. ISBN 978-80-87407-05-9. Záznam NK ČR
  • JANATA, Michal. Vědět viděním: fotografie jako rozhodnutí. Zlín: Archa, 2015. 139 s. Archaars; svazek 4. ISBN 978-80-87545-39-3. Záznam NK ČR
  • FLUSSER, Vilém. Moc obrazu. Výtvarné umění = The Magazine for Contemporary Art: čtvrtletník pro současné umění. Praha: Unie výtvarných umělců, 1996, roč. 1996 (20), 3-4. ISSN 0862-9927. Záznam NK ČR
  • ANDĚL, Jaroslav. Myšlení o fotografii. In Myšlení o fotografii. I, Průvodce modernitou v antologii textů. Praze: Nakladatelství Akademie múzických umění ve spolupráci s Grantovou agenturou České republiky, 2012. s. 124–157. ISBN 978-80-7331-235-0. Záznam NK ČR
  • DURCZAK, Ondřej. Důkazy objevů: fotografie ve vědě v letech 1839-1939. 1. vydání. Ostrava: FotoD, 2017. 208 s. ISBN 978-80-906937-0-8.
  • Sto let české fotografie 1839-1939: 26. říjen - 31. prosinec 1939. Umělecko-průmyslové museum v Praze. Praha: Umělecko-průmyslové museum Obchodní a živnosten. komory, 1939. 88 s. Záznam NK ČR
  • HEITING, Manfred. Czech and Slovak photo publications, 1918-1989 = České a slovenské fotografické publikace, 1918-1989. Göttingen: Steidl, 2018. 513 s. ISBN 978-3-95829-497-4. Záznam NK ČR
  • PARR, Martin a Gerry BADGER. The Photobook: A History volume III. London: Phaidon Press, 2014. 320 s. ISBN 978-0-7148-6677-2.
  • PARR, Martin a Gerry BADGER. The Photobook: A History volume II. London: Phaidon Press, 2006. 336 s. ISBN 978-0-7148-4433-6.
  • PARR, Martin a Gerry BADGER. The Photobook: A History volume I. London: Phaidon Press, 2004. 320 s. ISBN 978-0-7148-4285-1.
 • Výukové metody

  V kurzu jsou použity klasické výukové metody: kurz obsahuje video přednášky, vždy jednu ke každému tématu a dále typickou ukázku díla a seznam rozšiřující literatury.

 • Metody hodnocení

  Kurz je otevřený, dobrovolný, jeho absolvováním zájemce nezískává nárok na osvědčení (či jiný doklad obdobného charakteru) tudíž neobsahuje hodnotící nástroje.