V Karviná, Na Vyhlídce 1, 73340VA111


  • Ing. Veronika Maťková, tel. 596 398 623 (OZS)
  • Bc. Veronika Novotná, tel. 596 398 623 (OZS)