logo Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Ústav informatiky
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
192420 UI FPF Slezská univerzita v Opavě SU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavudoc. RNDr. Luděk Cienciala, Ph.D.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci