logo Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Věda a výzkum
Úsek proděkana pro vědu a zahraniční styky
1924000213 OVV UProdVZS Děkanát SU

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci