logo Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Úsek proděkana pro strategie a rozvoj
Děkanát
19240003 UProdSR Dek Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě SU

proděkanRNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.

Zaměstnanci