logo Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Centrum výpočetní techniky
Úsek proděkana pro informace a rozvoj
1924000314 CVT UProdIR Děkanát SU

vedoucí odděleníIng. Ondřej Honka

Zaměstnanci