logo Fakulta veřejných politik v Opavě Oddělení pro studijní a sociální záležitosti
Úsek proděkana pro sociální a studijní záležitosti
1951001244 OSSZ UProdSSZ Děkanát SU

vedoucí odděleníBc. Klára Truparová

Zaměstnanci