logo Fakulta veřejných politik v Opavě Oddělení pro rozvoj a řízení projektů
Úsek tajemníka
1951002038 ORRP UTaj Děkanát SU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci