logo Fakulta veřejných politik v Opavě Ústav pedagogických a psychologických věd
Fakulta veřejných politik v Opavě
195142 UPPV FVP Slezská univerzita v Opavě SU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavudoc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci