logo Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Úsek děkana
Děkanát
19521010 UDek Dek Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU

Publikační činnost

děkanprof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci