logo Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Oddělení zahraničních styků
Úsek proděkana pro zahraniční styky
1952101210 OZS UProdZS Děkanát SU

Zaměstnanci