logo Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Oddělení studijních a sociálních záležitostí
Úsek proděkana pro studijní a sociální záležitosti
1952101310 OSSZ UProdSSZ Děkanát SU

vedoucí odděleníBc. Ingrid Jurčíková

Zaměstnanci