logo Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Úsek proděkana pro vědu a výzkum
Děkanát
19521014 UProdVV Dek Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU

proděkandoc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.

Zaměstnanci