logo Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Úsek proděkana pro rozvoj a vnější vztahy
Děkanát
19521015 UProdRVV Dek Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU

proděkandoc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.

Zaměstnanci