logo Matematický ústav v Opavě
Matematický ústav v Opavě
MU Slezská univerzita v Opavě SU

zástupce ředitele pro studijní záležitostidoc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.