logo Fyzikální ústav v Opavě Fyzikální ústav v Opavě
Slezská univerzita v Opavě
1994 FU SU  SU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

ředitelprof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci