logo Rektorát Úsek prorektora pro studijní a sociální záležitosti
Rektorát
199930 UProrSSZ Rek Slezská univerzita v Opavě SU

prorektorkaIng. Ivana Koštuříková, Ph.D.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci