logo Rektorát Centrum celoživotního vzdělávání
Úsek prorektora pro studijní a sociální záležitosti
19993034 CCZV UProrSSZ Rektorát SU

Garantovaná výuka

pověřena řízenímIng. Hana Šimečková

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci