angličtinaPřihlášení do IS SU

Sen o létání 3D

Sen o létání

Obsah

Objevte tajemství letu s Leonardem da Vinci, bratry Montgolfierovými, bratry Wrightovými a dalšími vynálezci. Zažijte dobrodružství a zjistěte, jak se tento obrovský a náročný sen, o který se lidstvo snažilo od počátku dějin, stal skutečností.

Dream to Fly je poetický příběh o historii letectví. Cílem filmu je představit vývoj letectví věkem zajímavým a inovativním způsobem. Představuje milníky na naší cestě k dobytí nebe - jak z hlediska technologických průlomů, tak z hlediska našeho vnímání samotného létání.

Bohatá fulldome vizualizace, krásná hudba a poetické vyprávění činí z této výstavy výjimečné umělecké dílo. Poselství divákům má být otevření se novým myšlenkám a plnění našich snů.

Annotation

Discover the mystery of flight with Leonardo da Vinci, Montgolfier brothers, Wright brothers and other inventors. Experience the adventure and find out how this immense and challenging dream, for which mankind has strived since the beginning of history came true.

Dream to Fly is a poetic story about the history of aviation. The aim of the film is to present the development of aviation through the ages in an interesting an innovative way. It presents the milestones on our route to conquering the skies – both in terms of technological breakthroughs, as well as our perceptions on flying itself.

Rich fulldome visuals, beautiful music composed for the show and a poetic narration makes this show an exceptional artwork. The message to the viewers is to be open to new ideas and to pursue our dreams.

Aktuální nabídka