Matematická analýza

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Cílem studia je získat ucelené znalosti teoretické i praktické matematiky v rámci oboru a přehled o širších souvislostech, znalosti programování a matematického softwaru. Studenti se učí hledat zákonitosti a souvislosti mezi jevy při řešení praktických problémů jak v matematice, tak při jejích aplikacích v jiných oborech. V rámci studia vytvářejí, analyzují a aplikují matematické modely reálných objektů a procesů s využitím výpočetní techniky.

(?)

Studium je zaměřeno buď teoreticky nebo aplikačně, a to v návaznosti na téma diplomové práce. Absolventi mají matematickou kulturu, tedy způsob uvažování a tvořivý přístup k řešení problémů (nejen matematických), schopnost samostatného studia, a to i v anglickém jazyce, schopnost adaptace, znalosti širšího základu matematiky, včetně aplikačních oblastí, jako je pravděpodobnost a matematická statistika, numerická analýza, matematické modelování, a také znalosti z oblasti výpočetní techniky na uživatelské úrovni. Podle zaměření diplomové práce mají hlubší znalosti v některé užší oblasti matematické analýzy.

Absolvent nalezne uplatnění přímo v praxi nebo může pokračovat v navazujícím doktorském studiu. Absolventi mohou působit ve školství a vědě, najdou uplatnění v projekci, v softwarových firmách. V oborech navazujícího magisterského studijního programu lze vykonat státní rigorózní zkoušku (titul RNDr.).

(?)

Matematika P1102

(?)
0
Aktivní studenti
2

Specifikace oboru

Obor: Matematická analýza
Zkratka: MA
Kód: 1101T014
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1101 N1101 Matematika

Další informace

Ke studiu již nelze přijímat.