Bankovnictví

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Bankovnictví patří k nejvíce globalizovaným ekonomickým odvětvím, na magisterském stupni se proto ve výuce věnuje zvýšená pozornost mezinárodnímu rozměru bankovnictví a činnosti bank, zejména pak otázkám regulace, dohledu, investičních strategií nebo vlivu měnové politiky na bankovní sektor. Kompetence v klíčových finančních disciplínách jsou ve výuce doplněny znalostmi z oblasti ekonomické teorie, hospodářské politiky, kvantitativních a ekonometrických metod, což vytváří vyvážený mix vědomostí a dovedností. V odborných předmětech se klade důraz na studium anglické odborné literatury a pramenů, aby se zdokonalovaly vědomosti studentů i ve specializované profesní angličtině.

Pohled na tento obor trochu JINAK

(?)

Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Bankovnictví získá vysoce odborné teoretické znalosti a praktické dovednosti nejen z oblasti bankovního sektoru a řízení finančních rizik, ale také měnové politiky, fungování finančního systému doma i v zahraničí nebo obchodování na mezinárodních finančních trzích. Poskytují mu východiska pro originální aplikace myšlenek a řešení nových problémů v měnících se podmínkách dynamického vývoje ekonomiky a bankovnictví. Absolvent je schopen nejen komunikovat na vysoké odborné úrovni v anglickém jazyce, ale také používat moderní softwarové produkty ke zpracování kvantitativních analýz a řešení různorodých problémů finanční a ekonomické praxe. Absolvent dokáže samostatně formulovat adekvátní závěry a doporučení při rozhodování ve finanční oblasti a zároveň respektovat právní a etické normy v činnosti bank, finančních institucí i podniků.

Obsahové zaměření oboru předurčuje absolventa k práci v řídících a provozních funkcích s příslušnou zodpovědností plynoucí z učiněných rozhodnutí v domácích i zahraničních komerčních a investičních bankách, pojišťovnách a jiných finančních společnostech. Uplatnění absolvent nalezne i v nadnárodních společnostech a centrálních institucích zodpovědných za hospodářskou politiku státu. Absolvování oboru zároveň zaručuje kvalitní základ pro studium doktorských oborů ekonomického zaměření.

(?)
0
Aktivní studenti
5

Specifikace oboru

Obor: Bankovnictví
Zkratka: BAN
Kód: 6202T002
Typ: magisterský navazující
Titul: Ing.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6202 N_HOSPOL Hospodářská politika a správa

Ke studiu již nelze přijímat.