Podniková ekonomika a management

Doktorské kombinované, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

globalizace světového hospodářství, aplikace matematicko statistických metod ve vědecko-výzkumné práci; využívání informačních technologií ve vědecko-výzkumné práci; komunikace, přesné formulace zaměření, postupu a výsledků odborné práce; komunikace a prezentace odborných znalostí a výsledků výzkumu v angličtině, příp. jiném cizím jazyce.

b) Odborné znalosti ekonomické teorie, především v oblasti:

teorie firmy; managementu a podnikání; firemních financí; ekonomiky podniku; rozhodování v ekonomických systémech.

c) Speciální znalosti a dovednosti (dle zaměření práce):

modelování firemních systémů a jejich efektivnosti; principy strategického řízení; firemní finance, financování a ovládání korporací; marketingové řízení firem; marketingová logistika; řízení lidských zdrojů; strategické myšlení, metody tvorby a implementace strategie.

Absolvent nalezne uplatnění jako vědecko-výzkumný a pedagogický pracovník na vysokých školách a ve vědeckých ústavech zabývajících se výzkumy v oblasti managementu, a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Nabyté znalosti a dovednosti může absolvent uplatnit i na výzkumných a odborných pracovištích průmyslových podniků v oblasti řízení, financování, logistiky a marketingu, stejně jako v obchodních společnostech, ve službách i ve veřejné správě.

získání vědomostí o nejnovějších efektivních vědeckých, ekonomických a technických trendech globalizace světového hospodářství, aplikace matematicko statistických metod ve vědecko-výzkumné práci; využívání informačních technologií ve vědecko-výzkumné práci; komunikace, přesné formulace zaměření, postupu a výsledků odborné práce; komunikace a prezentace odborných znalostí a výsledků výzkumu v angličtině, příp. jiném cizím jazyce.

(?)
0
Aktivní studenti
10

Specifikace oboru

Obor: Podniková ekonomika a management
Zkratka: PEM
Kód: 6208V086
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P6208 D_EKOMAN3 Ekonomika a management

Ke studiu již nelze přijímat.

Nejčastěji zapisované předměty