Geometrie a globální analýza

Doktorské kombinované, čeština, 4 roky 
Rozbalit vše

Studenti získají v rámci studia znalosti v oblasti geometrie a globální analýzy, na úrovni dostatečné k samostatné vědecké práci, a rovněž znalosti programování, matematického softwaru a práce s výpočetní technikou. Naučí se matematickému uvažování, logickému a kritickému myšlení, hledání zákonitostí a souvislostí mezi jevy při řešení praktických problémů jak v matematice, tak při jejích aplikacích v jiných oborech. Při řešení těchto problémů využívají výpočetní techniku.

(?)

Absolventi jsou připraveni na samostatnou vědeckou práci v některé z oblastí geometrie a globální analýzy. Jsou vysoce adaptibilní, schopni pracovat v týmu, tvořivým způsobem přistupovat k řešení praktických problémů a najít tak uplatnění i v jiných oborech nebo v praxi. Ovládají aktivně anglický jazyk. Umějí velmi dobře pracovat s výpočetní technikou. Mají pedagogické zkušenosti z výuky na vysoké škole.

Absolventi se uplatní zejména v akademické sféře a výzkumných institucích, ale i v jiných oborech či v praxi (bankovní sféra, telekomunikace, programování, poradenská činnost aj.), včetně soukromě podnikatelské sféry.

(?)
2
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Geometrie a globální analýza
Zkratka: GGA
Kód: 1101V010
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P1102 P1102 Matematika (čtyřletá)

Ke studiu již nelze přijímat.

Nejčastěji zapisované předměty