Tvůrčí fotografie

Doktorské kombinované, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Studium je určeno především těm absolventům magisterského studia fotografických oborů, kteří se ve své praxi chtějí zabývat výukou fotografie či historie a teorie fotografie na různých středních a vysokých školách nebo kteří si chtějí zvýšit odbornou kvalifikaci při kurátorské, badatelské, publicistické či organizátorské činnosti v oblasti fotografie v muzeích, galeriích, archivech, nakladatelstvích, odborných časopisech apod. a rovněž i těm fotografickým tvůrcům, kteří chtějí dále systematicky zvyšovat své znalosti a rozvíjet pod odborným vedením svou tvorbu.

Pohled na tento obor trochu JINAK

(?)

Absolvent doktorského studijního programu má znalosti v dějinách, současném stavu, teorii a kritice fotografie i široký kulturně-historický rozhled, je dobře připraven na odborné bádání v oblasti historie fotografie a na fundované zpracování získaných materiálů, ovládá moderní pedagogickou metodologii, své znalosti dokáže účinně předávat při výuce na různých typech škol. Je schopen o fotografii odborně psát i přednášet, zná zásady kurátorské a archivní práce, je schopen plynně komunikovat a číst odbornou literaturu nejméně ve dvou světových jazycích (znalost angličtiny je přitom povinná), dokonale ovládá klasickou fotografickou techniku i nejnovější digitální technologie stejně jako možnosti počítačových úprav fotografií či způsoby tisku.

Absolvent se uplatní jako profesionální fotograf, pedagog vysokých a středních fotografických škol, kurátor muzejních a galerijních fotografických sbírek, redaktor fotografických a výtvarných časopisů, odborný publicista.

(?)
12
Aktivní studenti
19

Specifikace oboru

Obor: Tvůrčí fotografie
Zkratka: P8204
Kód: 8204V031
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P8204 P8204 ITF Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

Nejčastěji zapisované předměty