Korpusová lingvistika se zaměřením na konkrétní jazykovou skupinu (angličtina)

Doktorské prezenční, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Korpusová lingvistika představuje v současné době jednu z nejefektivnějších metod zpracování jazykových dat a jejich interpretace. Absolvent doktorského studia Korpusové lingvistiky proto musí být vybaven kompetencemi, které zahrnují jak obecný filozofický pohled na jazyk, zvládnutí metodologie výstavby a práce s jazykovým korpusem, tak i schopnost korpusová data účelně interpretovat a získané poznatky aplikovat v těchto oblastech: zpracování přirozeného jazyka, strukturní zkoumání jazyka (lexikon, gramatika, fonologie, pragmatika), lexikografie a translatologické aplikace, příprava výukových materiálů na bázi jazykového korpusu.

(?)

Absolvent je vybaven kompetencemi, které zahrnují jak obecný filozofický pohled na jazyk, zvládnutí metodologie výstavby a práce s jazykovým korpusem, tak i schopnost korpusová data účelně interpretovat a získané poznatky aplikovat v těchto oblastech: zpracování přirozeného jazyka, strukturní zkoumání jazyka (lexikon, gramatika, fonologie, pragmatika), lexikografie a translatologické aplikace, příprava výukových materiálů na bázi jazykového korpusu.

Vzdělávací, vědecko-výzkumné aj. odborné instituce veřejného i soukromého sektoru, absolvent se uplatní jako vědecko-výzkumný nebo pedagogický pracovník na vysoké škole v České republice i v zahraničí.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Korpusová lingvistika se zaměřením na konkrétní jazykovou skupinu (angličtina)
Zkratka: R7310P
Kód: 7310V280
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P7310 P7310 Filo Filologie

Nejčastěji zapisované předměty