Aplikovaná informatika

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Moderní ICT, mobilní a webové aplikace, kybernetická bezpečnost, internet věcí, e-government, drony, robotika a další. Nikoli memorování poznatků, ale výuka systémového myšlení a individuální přístup. Abstrakce, analýza, algoritmizace. Řada volitelných předmětů. Příklady profilací na míru, více či méně technických: (a) Vývoj, správa a bezpečnost pokročilých ICT, (b) Aplikace ICT ve veřejné správě, e-government. Porozumíte fungování počítačových sítí, jejich infrastruktuře a bezpečnosti.

Naučíte se používat návrhové a vývojové nástroje, programovat a pracovat s databázemi.Týmově spolupracovat na vývoji a správě informačních systémů a aplikací.

Vytvářet a řídit IT projekty v komerční i veřejné sféře, včetně legislativních souvislostí.

Aktivně používat oborovou angličtinu, příp. i němčinu.

(?)

Absolvent bude všestranně připraven na vývoj, zavádění a správu informačních technologií ve firmách i veřejném sektoru. Jeho profesionální příprava se soustředí na počítačové sítě, databázové a informační systémy, webové technologie, mobilní aplikace, vývoj software a inteligentní systémy. Absolvent se uplatní jako expert na vývoj a implementaci software, databází, webových a mobilních aplikací včetně počítačových her, v oblasti Internetu věcí, a digitalizace Průmysl 4.0. Dále například jako správce nebo konzultant informačních technologií a kybernetické bezpečnosti ve firmách i státní správě. Absolvent s profilem IT je na trhu práce v České republice i v Evropě dlouhodobě vysoce žádán. Absolventi budou mít také předpoklady k navazujícímu magisterskému studiu informatiky.

Poptávka po IT profesionálech neustále vzrůstá. ČR se v posledních deseti letech stala sídlem řady špičkových firem v oblastech jako webové technologie, informační systémy, kybernetická bezpečnost, umělá inteligence, herní průmysl a další. Uplatnění najdete v IT pozicích napříč všemi obory lidské činnosti, ve veřejném i komerčním sektoru. Mezi nejžádanější profese, pro které Vás studium připraví, patří vývoj aplikací včetně mobilních nebo síťových, správa informačních, databázových a komunikačních systémů, obchod s ICT apod.

(?)

N1801

(?)
1
Aktivní studenti
18

Specifikace oboru

Obor: Aplikovaná informatika
Zkratka: AplInp
Kód: 1802R001
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1802 B1802 AplI Aplikovaná informatika

Ke studiu již nelze přijímat.

Nejčastěji zapisované předměty