Geometrie a globální analýza

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Cílem studia je získat ucelené znalosti teoretické i praktické matematiky v rámci oboru a přehled o širších souvislostech, znalosti programování a matematického softwaru. Studenti se učí hledat zákonitosti a souvislosti mezi jevy při řešení praktických problémů jak v matematice, tak při jejích aplikacích v jiných oborech. V rámci studia vytvářejí, analyzují a aplikují matematické modely reálných objektů a procesů s využitím výpočetní techniky.

(?)

Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Geometrie a globální analýza je vybaven hlubšími znalostmi geometrie a jejích moderních i klasických aplikací v přírodních a technických vědách a v oblasti výpočetní techniky. Výběr volitelných předmětů umožňuje teoretické i aplikační zaměření studia.

Absolvent je schopen pokračovat v navazujícím doktorském studiu. Je připraven uplatnit se na pozicích vyžadujících samostatnou tvůrčí, odbornou a vědeckou činnost, spolupráci s fyziky a dalšími přírodovědci, inženýry a počítačovými odborníky. Absolventi mohou působit ve školství a vědě, najdou uplatnění v projekci, v softwarových firmách. V oborech navazujícího magisterského studijního programu lze vykonat státní rigorózní zkoušku (titul RNDr.).

(?)

Matematika P1102

(?)
0
Aktivní studenti
3

Specifikace oboru

Obor: Geometrie a globální analýza
Zkratka: GGA
Kód: 1101T010
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1101 N1101 Matematika

Ke studiu již nelze přijímat.