Historie

Rozbalit vše

Absolventi jsou schopni zapojit se do současného odborného výzkumu. Důležitou součást profilu absolventa tvoří schopnost orientovat se v současných trendech české a evropské historiografie a historické metodologie. Absolventi pak nacházejí uplatnění v odborných vědeckých a kulturních institucích (univerzity, akademická pracoviště, archivy, muzea, ústavy památkové péče atd.), v orgánech státní správy a samosprávy, v oblasti ochrany kulturního dědictví, v mediální sféře, v neziskovém i soukromém sektoru. Absolventi mohou pokračovat ve studiu doktorských studijních oborů v oblasti historických věd a příbuzných disciplín.

Absolventi jsou vybaveni teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi v oboru historie. Nacházejí proto uplatnění v široké paletě odborných vědeckých a kulturních institucích: univerzity, akademická pracoviště, archivy, muzea, ústavy památkové péče atd., v orgánech státní správy a samosprávy, v oblasti ochrany kulturního dědictví, v mediální sféře, v neziskovém i soukromém sektoru.

Absolventi jsou vybaveni teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi v oboru historie. Nacházejí proto uplatnění v široké paletě odborných vědeckých a kulturních institucích: univerzity, akademická pracoviště, archivy, muzea, ústavy památkové péče atd., v orgánech státní správy a samosprávy, v oblasti ochrany kulturního dědictví, v mediální sféře, v neziskovém i soukromém sektoru.

Odborný / samostatný nebo řídící pracovník, výzkumný pracovník v historických, kulturně historických, muzejních, archivních, památkových aj. institucích (např. vědecko-výzkumný pracovník, archivář, kurátor, památkář), odborný referent, specialista ve veřejné správě a samosprávě, zaměstnanec v mediální sféře (redaktor).

(?)

Doktorský studijní program P7105 Historické vědy, studijní obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Historie
Zkratka: HORig
Kód: 7105T021
Typ: rigorózní řízení
Titul: PhDr.
Akreditace: do 31. 10. 2022
Program: N7105 N7105 HiVe Historické vědy