Bohemistika

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Cílem studia je poskytnout ucelené teoretické a praktické vzdělání v oboru bohemistika, a to rozšířením kompetencí absolventa v synchronní a diachronní lingvistice a literární vědě. Důraz je kladen na schopnost analýzy, interpretace a tvůrčí práce s rozmanitými druhy textů za pomocí kritického využití a aplikace lingvistických, literárněvědných i estetických metod a teorií.

(?)

Absolvent si osvojí souhrnné i specifické znalosti českého jazyka a české literatury, je schopen se orientovat v metodologických a teoretických aspektech oboru a kriticky je použít při analýze a interpretaci textů. Absolvent je připraven pokračovat v  doktorském studiu bohemistického (popř. obecně lingvistického, literárně komparatistického apod.) zaměření, může se uplatnit všude tam, kde je vyžadována především odborně praktická znalost jazyka a literatury.

Absolvent se uplatní jako pracovník správních institucí pro komunikaci a styk s veřejností, v kulturních zařízeních, redakcích, nakladatelstvích, médiích či reklamě, jakož i v odborné sféře (literární archivy, muzea, knihovny, akademické instituce ad.).

(?)

P7310

(?)
0
Aktivní studenti
8

Specifikace oboru

Obor: Bohemistika
Zkratka: Boh
Kód: 7310T239
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7310 N7310 Filo Filologie

Ke studiu již nelze přijímat.