Angličtina (jednooborové)

Rozbalit vše

Absolvent daného studia svou rigorózní prací prokazuje nadstavbovou úroveň badatelských dovedností v profilu jazykověda nebo literární věda. Rigorózní zkouška prokazuje pokročilý stupeň znalostí v oblasti amerikanistiky a anglistiky.

Schopnost aplikovat získané dovednosti a znalosti v praxi.

Široké spektrum sahající od lektora jazykového vzdělávání po referenta specialitu.

(?)

Doktorský studijní program P7310 Filologie, studijní obor Korpusová lingvistika se zaměřením na konkrétní jazykovou skupinu (angličtina, němčina)

(?)
0
Aktivní studenti
1

Specifikace oboru

Obor: Angličtina (jednooborové)
Zkratka: ApjRig
Kód: 7310T010
Typ: rigorózní řízení
Titul: PhDr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7310 N7310 Filo Filologie