Programy a plány (nová struktura studia)

Programy a plány (nová struktura studia)

Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány
FU B0533A110018 FYZB Fyzika
Název anglicky: Physics
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 6. 2020 – 10. 6. 2030
Garant: doc. RNDr. Petr Slaný, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FU FYASTROFbp FYZASTROFB Astrofyzika
Název anglicky: Astrophysics
bakalářský prezenční se specializací
FU FYASTRONaPbp FYASTRONPB Astronomie a popularizace
Název anglicky: Astronomy and popularization
bakalářský prezenční se specializací
FU B0533P110001 APFYZB Aplikovaná fyzika
Název anglicky: Applied Physics
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 9. 2020 – 15. 9. 2030
Garant: doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FU APFYZMZPbp APFYZMZPB Monitorování životního prostředí
Název anglicky: Environmental Monitoring
bakalářský prezenční se specializací
FU APFYZFDMbp APFYZFDMB Fyzikální diagnostické metody
Název anglicky: Physical Diagnostic Methods
bakalářský prezenční se specializací
FU N0211P310007 MMTNM Multimediální techniky
Název anglicky: Multimedia Techniques
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 8. 2020 – 1. 8. 2025
Garant: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
FU MMTnmp MTNM Multimediální techniky
Název anglicky: Multimedia Techniques
navazující prezenční jednooborový
FU N0533A110045 TFYZNM Teoretická fyzika
Název anglicky: Theoretical physics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 6. 2020 – 10. 6. 2030
Garant: doc. RNDr. Jan Schee, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FU TFYCAFYnmp TFYCAFYNM Částicová fyzika
Název anglicky: Particle physics
navazující prezenční se specializací
FU TFYREAFnmp TFYREAFNM Relativistická astrofyzika
Název anglicky: Relativistic astrophysics
navazující prezenční se specializací
FU TFYPOFYnmp TFYPOFYNM Počítačová fyzika
Název anglicky: Computer physics
navazující prezenční se specializací
FU TFYZrigo TFYZRIGO Teoretická fyzika
Název anglicky: Theoretical physics
rigorózní řízení
FU N0533A110050 OBAFYVENM Observační astrofyzika vysokých energií
Název anglicky: Observational High Energy Astrophysics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2020 – 16. 10. 2030
Garant: doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Observational High Energy Astrophysics
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Observational High Energy Astrophysics
rigorózní řízení
FU P0533D110046 TFAD Teoretická fyzika a astrofyzika
Název anglicky: Theoretical physics and Astrophysics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 12. 2020 – 15. 12. 2030
Garant: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Theoretical physics and Astrophysics
doktorský prezenční
Název anglicky: Theoretical physics and Astrophysics
doktorský kombinovaný
Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány
Údaje byly předpočítány: 21. 6. 2024 01:45