ARTAVTBP36 Dramaturgický seminář II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Novosad (cvičící)
Garance
Mgr. Martin Novosad
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Kontaktní osoba: MgA. Mikuláš Odehnal
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ARTAVTBP36/A: každou sudou středu 15:35–18:55 D1, M. Novosad
Předpoklady
FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praktické seznámení s dramaturgií – s primárními elementy, strukturou a pravidly stavby filmového díla, včetně dramaturgicko-stavebních specifik jednotlivých filmových žánrů, a srovnání typových vymezení příběhu, jak je praktikují zejména americká a evropské kinematografie. Kromě úvah nad myšlenkou, tématem, typem příběhu, konkrétním příběhem, způsobem jeho vyprávění, stylem a formou, kterými je tento příběh vyprávěn, tak aby skrze téma sděloval myšlenku, je také úkolem semináře akcentovat praktickou stránku věci – konkrétní situace, ve kterých se tvůrci ocitají, jejich způsob přemýšlení a vyplývající obsahová i formální řešení, známá nejen z dějin kinematografie, ale i z osobních zkušeností vyučujícího a zkušeností „dostupných“ autorů.

Rozbory studovaných scenáristických textů, často v několika verzích, případně už od námětu. Přednost dostanou texty aktuální, součástí výuky však budou i analýzy textů klasických. Účastníci semináře mohou předložit i vlastní práce nebo práce svých kolegů z jiných kateder.
Osnova
 • 1. Idea a zacílení příběhu
 • 2. Dramatická struktura
 • 3. Filmová postava a její typy
 • 4. Dialogy a vizuální gramatika
 • 5. Dynamika vyprávění a tempo
 • 6. Námět, synopse a treatment
 • 7. Outline a scénosled
 • 8. Práce na scénáři a se scénářem
 • 9. Typy filmů a cílové divácké skupiny
 • 10. Filmové žánry
 • 11. Adaptace
 • 12. Dramaturgický rozbor filmového díla
 • 13. Smysl a poslání filmové a televizní dramaturgie
Literatura
  povinná literatura
 • FIELD, S. Jak napsat dobrý scénář. Praha, 2007. info
 • MONACO, J. Jak číst film. Praha: Albatros, 2004. info
  doporučená literatura
 • FOSTER, T., C. Jak číst film. Brno: Host, 2017.
 • NOVOTNÝ, D, J. Budování příběhu. Praha: Karolinum, 2007.
 • MATHAUSOVÁ, M. 12 pádů scenáristiky. Praha: FAMU, 1990.
 • BOORSTIN, J. Tajemství filmové řeči. Praha: Universum, 1989.
 • WAJDA A. Moje filmy. Olomouc: Votobia, 1996. info
 • CARRIERE, J.-C. Vyprávět příběh. Praha: NFA, 1993. info
 • Rozhovory Hitchcock ? Truffaut. Praha, 1987. info
 • KERR, W. Jak nepsat hru. Praha: Orbis, 1963. info
Výukové metody
teoretická příprava, filmové ukázky, analýza
Metody hodnocení
analýza zadaného scénáře – minimálně 3 normativní strany textu
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/ARTAVTBP36