FPFVA043 Music Museology

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
0/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D.
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FPFVA043/A: Po 17:15–18:00 M5, M. Zapletal
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 51 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The course aims to define the fundamental characteristics of musical museology, in terms of both history and theory.
Výstupy z učení
After completing the course the student will:
- be familiar with the basic problems of music museology as a concretization of general museology;
- be able to use music-museological terminology;
- orientate himself/herself in the structure of music museums in the Czech Republic as well as in the world-wide context;
- be acquainted with the history of Czech and European music-museological thought.
Osnova
 • 1) Musical museology: basic terms.
 • 2) A brief overview of music-museological thought.
 • 3) Music museology in the Czech Lands: the main conceptions
 • 3.1) The roots of music museology in the Czech Lands.
 • 3.2) F. L. Rieger and his conception.
 • 3.3) Zdeněk Nejedlý and his conception.
 • 3.4) Vladimír Helfert and his conception.
 • 3.5) Jan Racek and his conception.
 • 4) Music museology in Europe and USA.
 • 4.1) Victor-Charles Mahillon.
 • 4.2) Adolphe Le Doulcet, earl de Pontécoulant.
 • 4.3) Georg Kinsky.
 • 4.4) Curt Sachs.
 • 4.5) Oskar Fleischer.
 • 5) Contemporary debates on musical museology.
 • 6) Musical museology between museology and musicology.
Literatura
  povinná literatura
 • STEIN, Ingeborg. Exhibition item music: The conception and realisation of a music museum. In: Beiträge zur musikalischen Quellenforschung IV. Bad Köstritz: Forschungs- und Gedenkstätte Heinrich-Schütz-Haus, 1998, s. 123–147.
 • ZAPLETAL, Miloš. Helfert’s Theory of a Music Museum ("Musical Archive") / Helfertova teorie hudebního muzea ("hudebního archivu"). Musicalia, 2019, roč. 11, 1–2, s. 6-45.
 • SADIE, Julie Anne – Stanley SADIE. Calling on the Composer: A Guide to European Composer Houses and Museums. New Haven – London: Yale University Press, 2005.
  neurčeno
 • MEYER, Andreas (ed.). Musikaustellungen: Intention, Realisierung, Interpretation. Hildesheim: Georg Olms, 2018.
 • BARCLAY, Robert L. (ed.). Anatomy of an Exhibition: The Look of Music. Ottawa: International Institute for Conservation-Canadian Group, 1983.
 • KINSKY, Georg. Musikinstrumentensammlungen in Vergangenheit und Gegenwart. Jahrbuch der Musikbibliothek Peters 1920, roč. 27 [Leipzig, 1921], s. 47–60.
 • HELFERT, Vladimír. Státní hudebně-historický ústav. Praha: Umělecká beseda, 1945.
 • HELFERT, Vladimír. Hudební archiv zemského musea v Brně. Časopis Moravského musea 1927, roč. 51, s. 369.
 • MALÝ, Miloslav. Music Museum: Conception and Definition. Muzeologické sešity 1972, roč. 4, s. 45–58.
 • KELLER, Jindřich. Katalogizace hudebních nástrojů v nespecializovaných muzeích. Muzejní a vlastivědná práce 1974, roč. 12, č. 4, s. 209–226.
 • BOŽENEK, Karel. Hudebně historiografická práce v muzeu. Časopis Slezského muzea, série B, 1972, roč. 21, č. 1, s. 23–38.
 • ČÍŽEK, Bohuslav – Jana FOJTÍKOVÁ – Markéta HALLOVÁ – Olga MOJŽÍŠOVÁ – Milan STLOUKAL – Jarmila TAUEROVÁ. Muzeum české hudby, historie a sbírky. Praha: Národní muzeum, 1999.
 • SEHNAL, Jiří – Jiří BELIS. Směrnice pro dokumentaci varhan v českých zemích. Brno: Česká hudební společnost, 1986.
 • SEHNAL, Jiří. K dokumenatci hudební současnosti v muzeích. Muzeologické sešity 1974, roč. 5, s. 5–11.
 • BOŽENEK, Karel – Karel STEINMETZ – Jan MAZUREK. Hudba v rakouském/českém Slezsku v minulosti i přítomnosti. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018.
 • STRÁNSKÝ, Zbyněk Zbyslav. Hudba v regionálních muzeích. Zprávy Muzea Vyškovska 1969, č. 78, s. 26–32.
 • RACEK, Jan. Organisace a vědecké poslání moderního hudebního archivu. Brno: Zemské museum, 1937.
 • [BOŽENEK, Karel]. Hudební muzeum. In: Jiří Fukač – Petr Macek – Jiří Vysloužil (edd.). Slovník české hudební kultury. Praha: Editio Supraphon, 1997, s. 320–321.
 • KALINAYOVÁ-BARTOVÁ, Jana. Úvod do hudobnej muzeológie. Bratislava: KHV FiF UK, 2010.
 • ARNOLD-FOSTER, Kate – Hélène La RUE. Museums of Music: a review of musical collections in the United Kingdom. HMSO, 1993.
Výukové metody
lectures, class discussion, group projects, reading;
Metody hodnocení
final (group) project
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/FPFVA043