KLJZJ001 Angličtina

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2009
Rozsah
0/0. 1 kr.
Garance
Mgr. Helga Müllerová
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Získání zápočtu je podmínkou pro zapsání navazující části v dalším semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je sjednotit úroveň znalostí studentů v oblasti lexikální, gramatické i syntaktické s důrazem na komunikativní funkci a harmonický rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení). Vychází se z faktu, že úroveň jazykových kompetencí přijatých studentů fakulty je různá a jsou tedy děleni do skupin podle úrovně svých znalostí (začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2005, zima 2007, zima 2008.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2009/KLJZJ001