KLJZJ101 Angličtina 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2010
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
Mgr. Helga Müllerová
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
! KLJAK120 Angličtina 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Popis kurzů anglického jazyka 1. Základní kurz angličtiny učebnice: New Headway Elementary (Student's Book, Workbook) Kurz je určen studentům, kteří nemají žádné znalosti angličtiny. Cílem je získání základních jazykových dovedností jazyka v rozsahu daném učebnicí. 2. Angličtina pro mírně pokročilé učebnice: a) New Headway Pre-Intermediate (Student´s Book, Workbook) b) New English File Pre-Intermediate (Student´s Book, Workbook) Kurz je určen studentům s nižší výchozí úrovní jazyka. Výuka je zaměřena na upevňování a prohloubení základních jazykových dovedností: poslech, ústní projev, čtení s porozuměním, a psaní v rozsahu, které dávají obě učebnice. 3. Angličtina pro středně pokročilé učebnice: a) New Streetwise Intermediate (Student´s Book, Workbook) b) Laser Pre-FCE (Student´s Book, Workbook) Cílem kurzu je rozvoj obecné slovní zásoby, zvládnutí složitějších gramatických jevů, zdokonalení poslechových dovedností a zlepšení komunikace. 4. Angličtina pro pokročilé učebnice: New Success at First Certificate (Student´s Book, Workbook) Kurz je určen pro studenty, kteří z angličtiny maturovali a mají dobré znalosti jazyka. Studium pomůže k přípravě na mezinárodně uznávanou zkoušku. 5. Angličtina pro knihovníky Kromě jedné z uvedených učebnic posluchači ještě studují odborné texty. 6. Angličtina pro muzeology Kromě jedné z uvedených učebnic posluchači ještě studují odborné texty 7. Kombinované studium Studenti si mohou volit i učebnici Angličtina pro jazykové školy (Zábojová, Peprník, Nangonová) a zaměří se na konverzaci v rozsahu učebnice
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1993, zima 1994, zima 1995, zima 1996, zima 1997, zima 1998, zima 1999, zima 2000, zima 2001, zima 2002, zima 2003, zima 2004, zima 2005, zima 2006, zima 2007, zima 2008, zima 2009.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2010/KLJZJ101