UBKCJLBK22 Česká literatura 20. století 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
8p+8s/sem. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jakub Záhora, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Schopnost číst zadaná literární díla v českém jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem a aktuální podobou české literatury po roce 1945 ve všech hlavních literárních druzích a žánrech.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování schopen: - určit hlavní parametry literárněhistorických proměn po roce 1945 - orientovat se v klíčových osobnostech a dílech z daného období - interpretovat literární texty na pozadí literárněhistorického kontextu.
Osnova
 • 1. Charakteristika období 1945–1968 2. Poezie 1945–1968 I 3. Poezie 1945–1968 II 4. Próza 1945–1968 I 5. Próza 1945–1968 II 6. Drama a autorské divadlo 1945–1968 7. Charakteristika období 1969–1989 8. Poezie 1948–1969 I 9. Poezie 1948–1969 II 10. Próza 1948–1969 I 11. Próza 1948–1969 II 12. Drama a autorské divadlo 1948–1969 13. Literární věda a kritika 1948–1989
Literatura
  povinná literatura
 • JANOUŠEK, P et al. Dějiny české literatury 1945–1989. Praha: Academia, 2001−2008 (4 sv.).
 • Janoušek, Pavel a kol. Přehledné dějiny české literatury 1945-1989. Praha, 2012. info
 • LEHÁR, J. - STICH, A. (ed.). Kniha textů 1: česká literatura od počátků k dnešku. Praha, 2005. info
  doporučená literatura
 • MACHALA, L. ed. Panorama české literatury. 1. díl: do roku 1989. Praha, Knižní klub, 2015.
 • TRÁVNÍČEK, J., KOŽMÍN, Z. Na tvrdém loži z psího vína. Česká poezie od 40. let do současnosti. Brno: Jota, 1998.
 • PŘIBÁŇ, M. Exilová periodika. Praha – Rychnov nad Kněžnou: Ježek, 1999.
 • Zlatá šedesátá. Radka Denemarková (ed.). Praha: ÚČL AV ČR, 2000.
 • MARTINEK, L. Česká literatura 20. století 2. Distanční studijní text. Opava: SU FPF, 2017.
 • PŘIBÁŇ, Michal, ed. Z dějin českého myšlení o literatuře. Praha: ÚČL AVČR, 2001−2005 (4 sv.).
 • CATALANO, A. Rudá záře nad literaturou. Brno 2008. Brno, 2008. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse, domácí četba.
Metody hodnocení
Průběžná domácí příprava (četba), seminární práce, esej, ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKCJLBK22