UBKCJLBK22 Česká literatura 20. století 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2022
Rozsah
8p+8s/sem. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jakub Záhora, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UBKCJLBK22/A: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Záhora
Předpoklady
Schopnost číst zadaná literární díla v českém jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem a aktuální podobou české literatury po roce 1945 ve všech hlavních literárních druzích a žánrech.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování schopen: - určit hlavní parametry literárněhistorických proměn po roce 1945 - orientovat se v klíčových osobnostech a dílech z daného období - interpretovat literární texty na pozadí literárněhistorického kontextu.
Osnova
 • 1. Charakteristika období 1945–1968 2. Poezie 1945–1968 I 3. Poezie 1945–1968 II 4. Próza 1945–1968 I 5. Próza 1945–1968 II 6. Drama a autorské divadlo 1945–1968 7. Charakteristika období 1969–1989 8. Poezie 1948–1969 I 9. Poezie 1948–1969 II 10. Próza 1948–1969 I 11. Próza 1948–1969 II 12. Drama a autorské divadlo 1948–1969 13. Literární věda a kritika 1948–1989
Literatura
  povinná literatura
 • JANOUŠEK, P et al. Dějiny české literatury 1945–1989. Praha: Academia, 2001−2008 (4 sv.).
 • Janoušek, Pavel a kol. Přehledné dějiny české literatury 1945-1989. Praha, 2012. info
 • LEHÁR, J. - STICH, A. (ed.). Kniha textů 1: česká literatura od počátků k dnešku. Praha, 2005. info
  doporučená literatura
 • MACHALA, L. ed. Panorama české literatury. 1. díl: do roku 1989. Praha, Knižní klub, 2015.
 • TRÁVNÍČEK, J., KOŽMÍN, Z. Na tvrdém loži z psího vína. Česká poezie od 40. let do současnosti. Brno: Jota, 1998.
 • PŘIBÁŇ, M. Exilová periodika. Praha – Rychnov nad Kněžnou: Ježek, 1999.
 • Zlatá šedesátá. Radka Denemarková (ed.). Praha: ÚČL AV ČR, 2000.
 • MARTINEK, L. Česká literatura 20. století 2. Distanční studijní text. Opava: SU FPF, 2017.
 • PŘIBÁŇ, Michal, ed. Z dějin českého myšlení o literatuře. Praha: ÚČL AVČR, 2001−2005 (4 sv.).
 • CATALANO, A. Rudá záře nad literaturou. Brno 2008. Brno, 2008. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse, domácí četba.
Metody hodnocení
Průběžná domácí příprava (četba), seminární práce, esej, ústní zkouška.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2023.