UBKCJLBK27 Seminář k bakalářské práci 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
8s/sem. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Oskar Mainx, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Předpokladem je znalost českého jazyka a zadání bakalářské práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s metodologií a rozvržením diplomové práce.
Výstupy z učení
Student je schopen vypracovat text bakalářské práce po formální i obsahové stránce.
Osnova
  • 1. Seznámení s metodologií lingvistické a literárněvědně orientované práce 2. Konzultace k volbě tématu 3. Konzultace k výběru literatury 4. Konzultace k výběru vhodné metodologie 5. Osnova a teze diplomové práce 6. Úvod BP 7. Konzultace ke grafické úpravě BP 8. Konzultace ke stylizaci odborného textu 9. Citace a parafráze; bibliografický záznam 10. Formulace abstraktu BP 11. Ukázka stylizace odborného textu 12. Vlastní stylizace odborného textu 13. Oprava stylizace odborného textu studenta
Literatura
    povinná literatura
  • Šanderová, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha, 2005. ISBN 80-86429-40-7. info
  • ČMEJRKOVÁ,S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1. info
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, skupinové a individuální projekty.
Metody hodnocení
Závěrečný individuální projekt.
Informace učitele
Aktivní účast v semináři.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKCJLBK27