UBKCJLBP03 Úvod do studia jazykovědy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Kristýna Dufková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Magdaléna Lapúniková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Kristýna Dufková, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 9:45–11:20 H6
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je poskytnout studentům základní orientaci v lingvistice, předmětu jejího bádání a v základní terminologii nezbytné pro výuku dalších jazykovědných předmětů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - definovat jazykovědu - rozlišit jednotlivé jazykovědné disciplíny - znát základní lingvistickou terminologii - chápat jazyk a jeho funkce - chápat jazyk jako nástroj identity - popsat jednotlivé útvary jazyka
Osnova
 • 1. Komunikace a jazyk. 2. Jazyk jako systém a struktura. 3. Jazykověda jako vědecká disciplína. 4. Mluvená a psaná podoba jazyka. 5. Písmo, jeho vývoj a písemné systémy. 6. Stratifikace národního jazyka. 7. Jazyková kultura, úzus, norma, kodifikace. 8. Klasifikace a typologie jazyků. 9. Jazykový vývoj. 10. Jazyk a mozek. 11. Jazyk a identita. 12. Národ a národní jazyk. 13. Bohemistika – historie a současnost.
Literatura
  povinná literatura
 • Erhart, A. Indoevropské jazyky. info
 • Šiška Zbyněk. Úvod do studia jazyka. Olomouc 2002. info
 • ČERNÝ, J.:. Úvod do studia jazyka. Rubico: Olomouc, 1998, str. 75 - 100. info
  doporučená literatura
 • CRYSTAL, D. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge University Press, 2010. info
 • BUSSMANN, H.; LAUFFERT, H. Lexikon der Sprachwissenschaft. Alfred Kröner Verlag, 2008. info
 • Čermák František. Jazyk a jazykověda. Pražská imaginace. Praha 2006. Praha, 2006. info
 • Lotko Edvard. Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc 1999. Olomouc, 1999. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Písemný test a ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKCJLBP03