UBKD0127 Teorie komunikace

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/1/0. Cvičení 1 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Heczko, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jan Heczko, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
! UBK00127 Teorie komunikace
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Posláním předmětu je seznámit studenty s některými teoretickými pohledy na řečovou činnost. Výklady budou vztahovány k reálným komunikačním situacím. Cílem je rozvinout schopnost používat teoretické znalosti k posouzení psané a mluvené komunikace.
Osnova
 • 1. Komunikace jako součást sociálního chování. Interdiscipinarita zkoumání komunikace.
  2. "Komunikační obrat" v lingvistice.
  3. Současná česká komunikační lingvistika.
  4. Řeč, dialog, "monolog".
  5. Institucionální komunikace.
  6. Účinnost vybraných komunikačních strategií.
  7. Přednosti a rizika současných komunikačních postupů.
Literatura
  povinná literatura
 • DEVITO, J. A. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-7169-988-8. info
 • KUNCZIK, M. Základy masové komunikace. Praha, 1995. info
 • GRÁC, J. Persuázia. Martin: Osveta, 1988. info
  doporučená literatura
 • HIRSCHOVÁ, M. Pragmatika v češtině. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. info
 • MÜLLEROVÁ, O., HOFFMANNOVÁ, J. Kapitoly o dialogu. Praha, 1994. info
 • VÁVRA, V. Mluvíme beze slov. Praha: Panorama, 1990. info
Informace učitele
Požadavky pro uzavření předmětu budou stanoveny na začátku semestru s ohledem na potřeby a možnosti studijní skupiny.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKD0127