UBKDX119 Teorie literatury 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/6/0. Cvičení 6 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
Mgr. Jan Heczko, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výklad vybraných abstraktnějších literárněvědných pojmů a koncepcí (oproti popisné poetice v teoretickém kurzu 1. ročníku), základy literární estetiky. Utvrzení a prohloubení jednotlivých témat prostřednictvím společné četby a interpretace teoretických textů.
Osnova
 • Literatura, pojem a jeho dějiny; teorie literárního pole (Bourdieu). Kontexty a předpoklady vzniku moderní literatury moderní subjektivita, formování demokracie, svoboda slova, národní stát, moderní univerzita aj.). Specifičnost literatury, non-transcendentní užití slov (Satre); podoby a definice literárnosti; literární konvence; estetická funkce, norma, hodnota.
Literatura
  povinná literatura
 • MÜLLER, R., ŠIDÁK, P. Slovník novější literární historie: glosář pojmů. Praha, 2012. info
 • CAMPAGNON, A. Démon teorie. Brno, 2009. info
 • NÜNNING, A. (ed.). Lexikon teorie literatury a kultury. Brno, 2006. info
 • ČERVENKA, M. et al. Na cestě ke smyslu. Poetika literárního díla 20. století. Praha, 2005. info
 • EAGLETON, T. Úvod do literární teorie. Praha, 2005. info
 • CULLER, J. Krátký úvod do literární teorie. Brno, 2002. info
 • HAMAN, A. Úvod do studia literatury a interpretace díla. Jinočany, 1999. info
 • ZIMA, P. V. Literární estetika. Olomouc, 1998. info
  doporučená literatura
 • BOURDIEU, P. Pravidla umění. Praha, 2010. info
 • PECHAR, J. Interpretace a analýza literárního díla. Praha, 2002. info
 • ECO, U. Šest procházek literárními lesy. Olomouc, 1996. info
Informace učitele
Řízené samostudium, kontrolní úkoly, korespondenční úkoly podle studijní opory předmětu.
Kontrola plnění úkolů probíhá během konzultací a v závěrečném tutoriálu.

Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKDX119